top of page

график на обученията

Заявление за участие ЗБУТ

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

Заявление за участие в специализирани семинари:

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

bottom of page