график на обученията

Заявление за участие ЗБУТ

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

Заявление за участие в спеиализирани семинари:

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg